Oppaita, kirjoja, tutkimuksia

Alla on verkossa ilmaiseksi jaossa olevia monikulttuurisuuteen, maahanmuuttoon, pedagogiikkaan, koulutukseen ja työelämään liittyviä oppaita, tutkimuksia ja muita teoksia.

Nämä eivät siis ole sivun ylläpitäjän tuottamia, vaan niiden lähdettä, tekijää ja tekijänoikeuksia koskevat tiedot löytyvät kustakin dokumentista itsestään.

(Lista päivitetty 4/2015.)

—-

Hyödyllisiä yleisoppaita ja käsikirjoja:

Materiaalia maahanmuuttotyötä tekeville ja heidän kouluttajilleen

Selvitys syrjinnän vastaisen pedagogiikan keinoista ja käytännöistä

Aito yhdenvertaisuus koulussa – Syrjinnän vastainen pedagogiikka

Älä oleta_Normikriittinen käsikirja

Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas

Maahanmuuttaja opetusryhmässäni

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa

Monikulttuurinen kouluyhteisö

Lukuisia maahanmuuttajakoulutuksen oppaita, kuten edelliset kolme sekä mm. Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö (2010), Monikulttuurinen ohjaus (2011) ja Aikuiset maahanmuuttajat perus- ja lukiokoulutuksessa-selvitys (2012), löytyy Opetushallituksen esitteistä (alempana sivulla osiosta Maahanmuuttajakoulutus): http://www.oph.fi/julkaisut/esitteet

Monimuotoisuus – työelämän mahdollisuus – Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla opas muilla kielillä & muita aineistoja: www.tem.fi/yhdenvertaisuus

Suosituksia monikulttuurisille työpaikoille

Opas koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille nuorille

Vinkkejä monikulttuurisen nuoren tukemiseen työpaikoilla

Maahanmuuttajan onnistuminen työssä

Kulttuurisesti monimuotoistuvien työyhteisojen kehittäminen

Syrjinnan vastainen käsikirja

Rasismista saa puhua (Meille saa tulla -kampanja)

Friidu_Tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet

Fredi_Pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet

Pallo haltuun. Kansainvälisyyskasvatuksen opas

Interkulttuurinen opettajankoulutus

Opas oppilaitoksen monikulttuurisen osaamisen kehittämiseen

Multicultural guidance and counselling

Kaikki erilaisia – Kaikki samanarvoisia. Koulutusaineisto

Näkökulmia monikulttuuriseen esimiestyöhön ja henkilöstöjohtamiseen

Olemme muuttaneet. Näkökulmia maahanmuuttoon, perheiden kotoutumiseen ja ammatillisen työn käytäntöihin.

Väestöliiton oppaita: http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/

Kohti monikulttuurista koulua – taidetyöpajat osana kulttuurikasvatusta

Suomeen työhön
Opas ja lisätietoa myös muilla kielillä: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/tyohon_suomeen/esitteet/index.html

—-

Nuorisotutkimuksesta:

Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen

Yhdessä vai yksin erilaisina. Monikulttuuristen nuorten arkea ja ajatuksia

—-

Maahanmuuttajat ja pakolaisuus, tutkimuksia:

Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka Pohjois-Euroopassa_2013

Uusi alku. Kirja pakolaisten valinnasta, vastaanotosta ja kotoutumisesta

Maahanmuuttajan kotikunta. Tutkimus maahanmuuttajista Suomessa

Pakolaisten kotoutuminen Suomeen 90-luvulla. Tutkimus

Kotimaassa tiedettiin kuka olen. Tutkimus maahanmuuttajien kotoutumisesta

Loputon matka. Vietnamilaisten ja somalialaisten kertomuksia pakolaisuudesta

Perhebarometri 2012_Suomalaisten solmimat kaksikulttuuriset avioliitot

Syrjintä Suomessa_Tietoraportti 2014

Rasismi ja etninen syrjintä Suomessa 2005

Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta. Asennemuutokset 1987-2007. Tutkimus.

Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 1987-2003. Tutkimus

—-

Muuta:

Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista_2011

Elävä kirjasto. Järjestäjän opas

—-

Tilastoja:

Maahanmuuttoviraston sivut: http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/tilastot

Siirtolaisuusinstituutin sivut: http://www.migrationinstitute.fi/fi/tietopalvelut/tilastot

Tilastokeskuksen sivut: http://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html

Väestöliiton sivut: http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/tilastoja-ja-linkkeja/tilastotietoa/maahanmuuttajat/maahanmuuttajien-maara/

Mainokset

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: